Adatvédelmi Szabályzat

A webáruház [Golden Way Gastro] a weboldalon [https://gwgastro] cégazonosító [6043624645] székhely [77 HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, BN17 5AG, UK]

feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) [Golden Way Ltd.], cégazonosító [6043624645], székhely [77 HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, BN17 5AG, UK] (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: [2013goldenway@gmail.com], tel.: [+36 70 296 4404];

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze [a webaruházban].;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [https://gwgastro] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság; Switzerland, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Webnode AG
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[kérelemre];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [….] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [01/01/2023]


Elállási jog cégek esetén

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a céges vásárlások esetén érvényesíthető-e a 14 napos elállási jog, tehát élhet-e az elállási jogával az a vásárló, aki cégként vásárol.

Nem, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem (az egész rendeletet csak fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződések esetén alkalmazzuk).

A Ptk. (2013. évi V. törvény) 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.

A kivételeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet sorolja fel, ezeket könnyedén ellenőrizhetjük, ha elállási szándékunk van internetes vagy más, üzlethelyiségen kívül kötött (például telefonos) szerződés esetén.

Kevésbé szembetűnő, ám annál fontosabb kivétel az elállási jog alól az, ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz vállalkozások, cégek esetén.

Míg a korábbi szabályozás szerint egy cég is lehetett fogyasztó, ha olyan szerződést kötött, ami egyébként nem tartozott a tevékenységi körébe, ám ez ma már nincs így.

Korábban a törvény a fogyasztót gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személyként határozta meg, ma azonban csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül annak.

Alaphelyzetben csak a természetes személyekre vonatkozik

Vagyis vállalkozás, cég nem lehet fogyasztó, természetes személy is csak akkor, ha nem a szakmájával, üzleti tevékenységével összefüggésben rendel.

Ennek pedig az a következménye, hogy minden olyan esetben, amikor a fogyasztókat védő szabályról van szó, csak a fogyasztó fogalmának eleget tévő természetes személyekre fog vonatkozni. Ilyen az internetes, telefonos vásárlások esetén a fogyasztókat megillető elállási jog is.